Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Super ratownik – zawody w sportowym ratownictwie wodnym - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Super ratownik – zawody w sportowym ratownictwie wodnym – Lubuski Urząd Marszałkowski

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze złożyło do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Super ratownik – zawody w sportowym ratownictwie wodnym.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polegać będzie na zorganizowaniu w dniu 25 lipca br. w Niesulicach nad jeziorem Niesłysz zawodów pływackich w sportowym ratownictwie wodnym. Uczestnikami wydarzenia będą ratownicy wodni, członkowie WOPR Województwa Lubuskiego oraz mieszkańcy województwa. Zawody powiązane będą z organizacją „Pikniku ratowniczego” z elementami udzielania pierwszej pomocy, zasadami bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz bezpiecznej kąpieli. W ramach zadania oferent zamierza zakupić 60 koszulek dla uczestników.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 czerwca br. pozytywnie rozpatrzył ofertę Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł.

 

Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.lubuskie.pl/189/5013/Oferta_Wodnego_Ochotniczego_Pogotowia_Ratunkowego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_Zielonej_Gorze/

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20803/super-ratownik–zawody-w-sportowym-ratownictwie-wodnym

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego