Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Już nie doraźna, a długofalowa pomoc. Lubuski samorząd rozmawia o priorytetach we wsparciu Ukrainy - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Już nie doraźna, a długofalowa pomoc. Lubuski samorząd rozmawia o priorytetach we wsparciu Ukrainy – Lubuski Urząd Marszałkowski

Wizyta delegacji z Ukrainy w województwie lubuskim

Fot: Paweł Wańczko/lubuskie.pl
Najważniejsze potrzeby i formy pomocy obywatelom Ukrainy są tematem spotkań z przedstawicielami obwodu sumskiego – regionu partnerskiego dla Województwa Lubuskiego.

W spotkaniu bierze udział delegacja z obwodu sumskiego – regionu partnerskiego województwa lubuskiego.

– Gościmy na Ziemi Lubuskiej delegację z naszego regionu partnerskiego, która przyjechała tutaj, aby porozmawiać m.in. na temat wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w obwodzie sumskim, ale nie tylko. Chcemy również pokazać, jak województwo lubuskie, samorząd, pomagał i dalej pomaga mieszkańcom Ukrainy, jak również Ukraińcom będącym tutaj, w województwie lubuskim – przedstawił podczas czwartkowej (29 czerwca 2023 r.) konferencji prasowej cel wizyty wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki.

Pomoc od pierwszych dni wojny

Wicemarszałek Porycki przypomniał również, jakiego wsparcia udzielało województwo uchodźcom wojennym. – Wstrząśnięty atakiem na naszych sąsiadów 24 lutego 2022 r., Zarząd Województwa Lubuskiego podjął niezwłocznie kroki do tego, aby zorganizować się i pomóc obywatelom Ukrainy, którzy zaczęli uciekać z ogarniętego wojną kraju między innymi do województwa lubuskiego. Dwa dni później powstał zespół, który koordynował i koordynuje nadal pan dyrektor Radosław Brodzik. W Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego powstało Samorządowe Centrum Pomocowe, w którym codziennie ponad 300 osób uzyskało wsparcie nie tylko rzeczowe, ale również psychologiczne, dotyczące pomocy w znalezieniu mieszkania, a w późniejszym okresie – pracy. Do chwili obecnej samorząd województwa lubuskiego przekazał na pomoc mieszkańcom Ukrainy 7,2 mln złotych – wyliczał wicemarszałek.

Uchodźcy z Ukrainy znaleźli schronienie m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Drzonkowie. Przebywało tam 200 osób. Teraz jest ich ok. 44, w tym 18 dzieci, które chodziły do pobliskiej szkoły. Będą też korzystać z półkolonii na terenie ośrodka.

Wicemarszałek Łukasz Porycki wymienił też projekty unijne, które z myślą o obywatelach Ukrainy przebywających w Lubuskiem zostały poszerzone. Realizował je Wojewódzki Urząd Pracy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Obecnie WUP również będzie realizował projekt dotyczący nauki języka, a ROPS udzieli wsparcia psychologicznego.

– Cieszę się, że w tym trudnym dla siebie okresie znaleźli państwo chwilę, aby odwiedzić nas w województwie lubuskim. Mam nadzieję, że te spotkania, których program jest dosyć bogaty, pomogą w odbudowie Ukrainy. Wsparcie samorządu jest już systemowe. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom i społecznikom, bo to było wielkie wyzwanie. Nie wiedzieliśmy na początku, jak pomóc, ale nasza determinacja, wrażliwość i wielkie serca okazały się być nieocenione. Ale tej pomocy mieszkańcy Ukrainy potrzebują cały czas, w związku z tym uważam, że dzisiejsze spotkania pomogą systemowo rozwiązać sprawy, z którymi państwo do nas przyjechali. Dziękuję jeszcze raz za tę wizytę. Nie możemy się doczekać, aby przyjechać do państwa z rewizytą – podsumował wypowiedź Łukasz Porycki.

Ukraina oczekuje szerokiego zakresu pomocy ludziom

– Przede wszystkim chciałabym podziękować za zaproszenie naszym przyjaciołom. To bardzo ważna chwila dla mnie i naszego regionu, ponieważ reprezentuję obwód sumski. Obwód ten graniczy z naszym agresorem. Jak państwo wiecie, obwód sumski jest codziennie bombardowany, jest także pod ostrzałem artyleryjskim, a najbardziej cierpi ludność cywilna – mówiła Tetiana Skrypka, Deputowana Ludowa Ukrainy, członkini Komisji Rady Najwyższej Ukrainy ds. Polityki Humanitarnej i Informacyjnej.

– Jestem tutaj wraz z delegacją obwodu sumskiego, żeby wyrazić województwu lubuskiemu wdzięczność i złożyć podziękowania. Chcielibyśmy porozmawiać o różnych kwestiach dotyczących naszej dalszej współpracy i pomocy. Mam nadzieję, że omówimy dzisiaj te wszystkie zagadnienia. Najważniejszą kwestią jest zabezpieczenie życia i zdrowia naszych obywateli. To jest najpilniejsza kwestia, dotycząca wyposażenia naszych budynków czy rehabilitacji osób, które ucierpiały w działaniach wojennych – mówiła Deputowana Ludowa Ukrainy.

Tetiana Skrypka zwróciła uwagę również na to, że dla Ukraińców są ważne sprawy związane z prawami obywatelskimi: – Obchodziliśmy niedawno najważniejsze święto państwowe, czyli Dzień Konstytucji. Jak stwierdził prezydent Wołodymyr Zełeński, jest to najważniejsza podstawa funkcjonowania państwa i demokracji. Ważną kwestią, z którą też mamy do czynienia, jest kwestia sprawiedliwości – Ukraińcy bardzo mocno ją akcentują, ponieważ to, co robią rosyjscy żołnierze, urąga tej sprawiedliwości.

Ukraińska delegacja porozmawia też o odbudowie gospodarki

– Program wizyty naszych gości z Ukrainy jest bardzo rozbudowany – podkreślił Radosław Brodzik, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. – Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań, odbędzie się kilka bardzo ważnych spotkań w województwie lubuskim. Po pierwsze, nasi goście spotkają się z dyrektorami departamentów urzędu marszałkowskiego, przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Będziemy rozmawiać o długofalowych projektach. Planujemy również spotkanie z Komisją Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Osoby z Ukrainy będą rozmawiały o tym, aby budować wspólną przyszłość w oparciu o konkretne projekty i rozwiązania. Mówię też o tym dlatego, że już w zeszłym roku odbyła się pierwsza konferencja. To konferencja polsko-ukraińskiej izby gospodarczej, na której rozmawialiśmy o tym, jakie wsparcie, jaka technologia, potrzebna jest w Ukrainie. Mówimy o kompleksowej pomocy dla kraju. Proszę sobie wyobrazić miejsca spalone do gołej ziemi, zrównane z nią przez naloty – wyjaśniał Radosław Brodzik.

Po spotkaniu z Komisją Współpracy Zagranicznej ukraińska delegacja spotyka się z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową i Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej. – Mam nadzieję, że te rozmowy, poza pomocą „miękką”, dadzą wsparcie gospodarcze, które ma pomóc w odbudowie Ukrainy. Naszym obowiązkiem jako samorządu jest udzielanie wsparcia, również w kontekście wstąpienia Ukrainy do NATO – stwierdził dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej.

Umowa partnerska województwa lubuskiego z obwodem sumskim została podpisana w 2007 r. Wcześniej, bo w 2002 r., region nawiązał też współpracę z obwodem iwano-frankiwskim.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20801/priorytetem-we-wsparciu-ukrainy-jest-pomoc-dlugofalowa

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego