Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Cykl koncertów letnich pn. „Letnie granie” - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Cykl koncertów letnich pn. „Letnie granie” – Lubuski Urząd Marszałkowski

Stowarzyszenie Las, Woda & Blues z siedzibą w Radzyniu złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na zadanie pn. Cykl koncertów letnich pn. „Letnie granie”, do realizacji w okresie od 15.07.2023. r. do 10.09.2023 r.
Zgłoszone zadanie publiczne spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem zadania jest organizacja 3 koncertów na scenie OW „Wratislavia” w Radzyniu w ramach spotkań muzycznych pn. Letnie granie
Zarząd Województwa Lubuskiego w 29.06.2023 r. pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Las, Woda & Blues i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 4 000,00 zł.
 
Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20808/cykl-koncertow-letnich-pn-letnie-granie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego