Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Wspieramy kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe oraz uczenie się przez całe życie - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Wspieramy kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe oraz uczenie się przez całe życie – Lubuski Urząd Marszałkowski

Fot: Wojewódzki Urząd Pracy
Wicemarszałek Łukasz Porycki wraz z Anną Urbaniak p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wręczyli uroczyście powołania członkom Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie.

W czwartek, 29 czerwca 2023 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie. Zespół składa się z przedstawicieli 25 instytucji i organizacji z województwa, reprezentujących oświatę, gospodarkę i rynek pracy, zarządzanie strategiczne, fundusze europejskie oraz dialog społeczny. Wicemarszałek Łukasz Porycki wraz z Anną Urbaniak p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wręczyli uroczyście powołania członkom Zespołu i zainaugurowali cykl spotkań, w ramach których wspólnie będą wypracowywać rozwiązania na rzecz rozwijania umiejętności w województwie lubuskim.

Wydarzenie jednocześnie rozpoczyna projekt pn. „Umiejętności tworzą możliwości” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który realizowany będzie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze we współpracy z partnerami, Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Projekt potrwa do 30 czerwca 2026 r. i ma na celu zbudowanie systemu koordynacji działań w naszym województwie zorientowanych na wsparcie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechnianie uczenia się przez całe życie.

Powyższa koordynacja oznacza zharmonizowanie współpracy podmiotów i instytucji w naszym regionie mających wpływ na rozwijanie umiejętności przez mieszkańców, co stanowi istotny warunek dla zachowania dynamiki wzrostu gospodarczego, adaptację do zmian społecznych oraz dostęp do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia.

Zaplanowane w projekcie działania dotyczyć będą w szczególności promocji kształcenia zawodowego, idei uczenia się przez całe życie, wpierania działalności edukacyjnej na potrzeby przygotowania kadr dla gospodarki regionu oraz skoordynowania działań w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów, studentów oraz osób dorosłych.

W tym celu Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Partnerami projektu organizować będą szereg wydarzeń typu targi edukacyjne, festiwale zawodów, konkursy branżowe, seminaria dla pracodawców, konferencje upowszechniające ideę uczenia się przez całe życie, promocję zawodów i nauk STEM, kampanie społecznie oraz kampanie informacyjne dla pracodawców, warsztaty z obsługi systemów i narzędzi wsparcia działalności edukacyjnej, wydarzenia promujące inicjatywy oddolne. Powstaną innowacyjne narzędzia informatyczne dla regionu, które łączyć będą sferę edukacyjną, zawodową i biznesową, poradniki dobrych praktyk dla nauczycieli oraz Wirtualne Miasteczko Zawodów. Całość uzupełniona badaniami i  diagnozami z obszaru kształcenia zawodowego, wyższego i szeroko rozumianego life long learning.

 

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20814/zeby-w-lubuskiem-mozna-sie-bylo-lepiej-ksztalcic-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego