Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Geneza Nocy Kupały i zwyczajów słowiańskich – publikacja popularno-naukowa - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Geneza Nocy Kupały i zwyczajów słowiańskich – publikacja popularno-naukowa – Lubuski Urząd Marszałkowski

Stowarzyszenie Góra Tradycji z siedzibą w Zielonej Górze złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę na zadanie pn. Geneza Nocy Kupały i zwyczajów słowiańskich – publikacja popularno-naukowa, do realizacji w okresie od 24.07.2023 r. do 30.09.2023 r.
Zgłoszone zadanie publiczne spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Celem zadania jest publikacja o charakterze popularno-naukowym przestawiająca pochodzenie zwyczajów słowiańskich. Publikacja będzie składać się z kilku elementów: tekstu naukowego, opowiadania fabularnego, serii grafik nawiązujących do tekstu oraz questu – formy gry terenowej, którą będzie można rozegrać na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli.
Zarząd Województwa Lubuskiego w 29.06.2023 r. pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia Góra Tradycji z siedzibą w Zielonej Górze i zarekomendował zadanie do dofinansowania w wysokości 6 000,00 zł.
 
Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej:

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20812/geneza-nocy-kupaly-i-zwyczajow-slowianskich–publikacja-popularn

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego