Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego chcą dalej wspierać Ukrainę - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego chcą dalej wspierać Ukrainę – Lubuski Urząd Marszałkowski

Uczestnicy spotkania przedstawicieli Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa Lubuskiego z delegacją z Ukrainy

Fot: Paweł Wańczko/Lubuskie.pl
W czwartek, 29 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Lubuskiego z udziałem delegacji z Ukrainy – z partnerskiego obwodu sumskiego. Tematem była dotychczasowa i przyszła pomoc uchodźcom wojennym.

Na początku obrad podsumowano wsparcie, którego województwo lubuskie udzieliło od pierwszego dnia wojny w Ukrainie. Były to m.in. dostawy sprzętu medycznego i artykułów higienicznych za wschodnią granicę, ale też pomoc na miejscu – poprzez Lubuskie Samorządowe Centrum Pomocowe w UMWL, które udzielało wsparcia rzeczowego czy psychologicznego oraz schronienie w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Drzonkowie.

Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim, Radosław Brodzik zaprezentował plan pobytu delegacji ukraińskiej w województwie lubuskim. Mówił także o obecnych potrzebach ludności Ukrainy – pomocy psychologicznej dla dzieci, oczekiwaniach związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia i odbudowie infrastruktury.

Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy, Tetiana Skrypka przedstawiła sytuację na froncie w kraju. Wskazała, że obwód sumski, który ma najdłuższą granicę z Rosją, jest praktycznie codziennie ostrzeliwany. Ostrzeliwane są szkoły i obiekty użyteczności publicznej. Deputowana podkreślała też konieczność długofalowej pomocy w odbudowie kraju. Podziękowała za zaproszenie i możliwość spotkania ze stroną polską, czyli m.in. radnymi Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Dyskusja o możliwościach pomocy Ukrainie

W dyskusji o formach wsparcia obwodu sumskiego jako regionu partnerskiego dla województwa lubuskiego zabrał głos m.in. radny Sebastian Ciemnoczołowski. Zapytał, czy będą tworzone listy potrzeb dla Sum. Potwierdził to dyrektor Radosław Brodzik, wspomniał również, że listy potrzeb zostaną skierowane do Zarządu Województwa Lubuskiego i Sejmiku.

Radny Zbigniew Kościk zwracał uwagę na niestabilność sytuacji ukraińskich dzieci w polskim systemie edukacji. Funkcjonują one w trzech systemach edukacji – polskim, ukraińskim oraz w nauczaniu zdalnym. Istnieje też „szara strefa”, która nie kształci się w żadnym z systemów i zdaniem radnego to tę grupę uczniów należy otoczyć szczególną opieką. Problemem jest również to, że dzieci często migrują ze swoimi rodzicami, co uniemożliwia ciągłość edukacji. Z. Kościk przywołał też trudne wątki polsko-ukraińskiej historii i przedstawił swoje zdanie, że należy o nich rozmawiać.

Radny Jan Świrepo pytał o to, ile procent ziemi sumskiej jest pod kontrolą rosyjską. Przedstawiciele ukraińskiej delegacji odpowiedzieli, że blisko ponad połowa terenu jest pod ostrzałem, a granica jest niestabilna, codziennie się zmienia.

Radna Helena Hatka zadała pytanie o cele strategiczne dla przedstawicieli władz Ukrainy na najbliższe pół roku, aby województwo lubuskie mogło efektywnie udzielić pomocy. Reprezentanci ukraińskich władz przekazali te informacje w przygotowanej dokumentacji.

Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Lubuskiego, radny Sławomir Muzyka pytał o ryzyko zagrożenia chemicznego dla mieszkańców obwodu sumskiego i kwestię zabezpieczenia ich w maski przeciwgazowe. Takie ryzyko jest realne m.in. ze względu na działalność zakładów chemicznych, które mogą zostać zaatakowane przez agresora.

Radny Edward Fedko mówił o sprzęcie ratowniczo-gaśniczym i umundurowaniu ochrony osobistej, które przekazały do Ukrainy jednostki ochotniczej straży pożarnej z województwa lubuskiego. Jako prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Lubuskiego zadeklarował dalszą pomoc.

Przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubuskiego rozważali kwestię przekazania obwodowi sumskiemu wsparcia finansowego z budżetu województwa. W tej sprawie ma się odbyć kolejne posiedzenie komisji.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20810/radni-lubuskiego-sejmiku-chca-dalej-wspierac-ukraine-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego