Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Oblicza Tradycji” . Gdzie wydarzenia w Lubuskiem? - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Oblicza Tradycji” . Gdzie wydarzenia w Lubuskiem? – Lubuski Urząd Marszałkowski

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej „Władysie”
Taniec, muzyka, śpiew! Od środy do niedzieli (5 do 8 lipca 2023 r.) potrwa Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Oblicza Tradycji”.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Oblicza Tradycji” to doskonała lekcja tradycji i kultury. Młodzi wykonawcy z różnych stron świata dzielą się z lubuską publicznością nie tylko tradycją i kulturą swoich ojczyzn, ale także pozytywną energią. 

Festiwal rozpocznie się w środę, 5 lipca 2023 r. o godz. 16.30 barwnym korowodem, który wyruszy spod fontanny na pl. Bohaterów. O godz. 18.30 w Centrum Kreatywnej Kultury przy Regionalnym Centrum Animacji Kultury (organizator wydarzenia wraz z partnerami w gminach) odbędzie koncert inauguracyjny.

Zaplanowano koncerty w miastach partnerskich  – Przytoczna, Nowe Miasteczko, Kolsko, Bojadła, Małomice.

 W Folkosferze dużo się będzie działo!

Powstanie FolkoStrefa, w skład której wejdą takie wydarzenia jak:

  • FolkoZabawy – folklorystyczne zajęcia edukacyjne i warsztatowe dla dzieci i młodzieży w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry,
  • FolkoKoncerty – plenerowy koncert zespołów w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry w ramach FolkoStrefy,
  • FolkoJarmark – działania wystawiennicze rękodzieła ludowego realizowane w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry,  
  • FolkoRelaks – folklorystyczne warsztaty, animacje plastyczne, konkursy z wiedzy ludowej
  • FolkoGranie – wspólne improwizacje twórcze muzyków różnych kręgów kulturowych w przestrzeni miejskiej

 Folkoprzestrzeń

Programy, profesjonalnie zaprojektowane pod względem widowiskowym, zostaną zaprezentowane na scenie Centrum Kreatywnej Kultury, w przestrzeniach miejskich Zielonej Góry, na terenie wybranych gmin województwa lubuskiego. Szeroki zakres inicjatyw wchodzących w skład Festiwalu, związanych z organizacją FolkoKoncertów w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry oraz w Centrum Kreatywnej Kultury, Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli oraz koncerty przeglądowe na terenie wybranych gmin (wsi i miast) województwa lubuskiego generuje coraz większy krąg odbiorców festiwalowych wydarzeń, mogących doświadczyć osobistego kontaktu ze źródłem kultury tradycyjnej.

Folkoedukacja

Poprzez zapoznanie z kulturą i obyczajami poszczególnych grup oraz wydarzeniami historycznymi krajów, z których grupy te pochodzą niwelowane są uprzedzenia i przełamywane negatywne stereotypy Edukacyjny wymiar wydarzeń festiwalowych obejmuje szeroki zakres działań, m.in. udział w FolkoZabawach, poprowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry, działania, które spowodują:  przywrócenie wśród odbiorców wrażliwości na muzyczną kulturę tradycyjną, nabycie umiejętności włączenia jej w życie codzienne poprzez wspólne zabawy, czy śpiew oraz zachęcenie do rozwijania swoich własnych pasji i do działań wspierających kultywowanie tradycji.

To także aktywizacja społeczności lokalnej, zaangażowanie partnerów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, stworzenie płaszczyzny dialogu pomiędzy przedstawicielami kultur różnych regionów Polski i krajów Świata oraz stworzenie płaszczyzny dialogu i szacunku wobec odmienności kulturowej poprzez wspólne odkrywanie inspiracji w muzyce, tańcu, śpiewie, a także w obrzędach i zwyczajach.  

Jakie zespoły zobaczymy?  

Wśród zespołów, które się zaprezentują znalazły się:  

  • ANADOLU FOLKLOR VAKFI (Anatolian Folklore Foundation) – zespół został założony w 1981 roku w Ankarze (Turcja).  Zespół reprezentował Turcję 152 razy na 4 kontynentach i w 39 krajach – zdobył 12 tytułów mistrzowskich podczas reprezentowania kraju w konkursach międzynarodowych oraz zdobył liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach na terenie całej Turcji.
  • Dziecięcy Zespół Regionalny „Mały Haśnik”, powstał w 1998 roku. Obecnie w jego skład wchodzi 30 dzieci są to uczniowie szkoły podstawowej z Żabnicy. Zespołowi towarzyszy kapela ludowa grająca na heligonce skrzypcach oraz kontrabasie ,która w swoim repertuarze posiada piękne żabnickie melodie: polki, obyrtki, baciarki. Kierownikiem zespołu od lat jest Pani Grażyna Feil, dla której priorytetem jest dbałość o autentyczność strojów, tańców, śpiewu oraz muzyki prezentowanej przez zespól na scenach w Polsce i za granicą. Zespół występuje na licznych imprezach folklorystycznych i kulturalnych. Kilkakrotnie brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Cieszynie oraz Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych w Gorzowie Wielkopolskim. „Mały Haśnik” prezentuje się również na scenach festiwali międzynarodowych, m.in. „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu, Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru w Zielonej Górze i Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach.
  • Zespół Pieśni i Tańca Siekieracy – działa na terenie gminy Kostrzyn już od przeszło 38 lat. Nazwa Siekieracy wzięła się od nazwy wsi Siekierki Wielkie, ponieważ właśnie tam zespół miał swój zalążek. „Siekieracy” powstali z inicjatywy mieszkańców Siekierek Wielkich w związku z potrzebą organizacji gminnych dożynek. „Siekieracy” uczestniczyli w kilku folklorystycznych festiwalach ogólnopolskich (Poznańskie Integracje), jak i zagranicznych (Litwa, Belgia, Dania, Litwa, Malta). Zespół chętnie uczestniczy w różnego rodzaju projektach związanych z szeroko pojętym folklorem. Choć w swoim repertuarze „Siekieracy” posiadają suity taneczne z kilku regionów etnograficznych Polski, najbliższa jest im Wielkopolska. W 2010 r. Rada Powiatu Żywieckiego na wniosek Kapituły przyznała zespołowi tytuł „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego”. Dziecięcy Zespół Regionalny z Żabnicy ma na swoim koncie występy zagraniczne. Koncertował na Litwie, w Czechach, w Bułgarii, na Słowacji oraz na Węgrzech. Zespół jest członkiem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych CIOFF.
  • Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej „Władysie” -powstał w 2008 roku. W miarę upływających lat zespół dorobił się opracowań melodii i tańców pochodzących z regionów: Wielkopolski, Lubelszczyzny, Opoczna, Kaszub i Małopolski. ZPiTZK Władysie uczestniczył w licznych Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych w Bułgarii, Chorwacji, Czechach i Polsce. W sierpniu 2019 r. wziął udział w warsztatach w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie. Zespołu brał udział w Międzypowiatowym przeglądzie zespołów tanecznych w Kleczewie w 2018 roku, gdzie grupa obecna młodzieżowa zajęła I miejsce a grupa studencka II miejsce, oraz Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Lusowie w 2017 roku oraz 2019 roku.

 

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20820/na-ludowa-nute-rusza-festiwal-folkloru-oblicza-tradycji-

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego