Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Kształcimy lekarzy najlepiej w Polsce. Mamy 89 nowych medyków! - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Kształcimy lekarzy najlepiej w Polsce. Mamy 89 nowych medyków! – Lubuski Urząd Marszałkowski

Dyplomatorium Kierunku Lekarskiego 2023. Absolwenci kierunku lekarskiego

Fot: Biuro Promocji UZ
– W jakąkolwiek drogę teraz ruszycie – jej początek zawsze będzie tu: na Uniwersytecie Zielonogórskim, w województwie lubuskim. Trzymam kciuki za ten trzeci rocznik! – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Studenci ostatniego roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego odebrali dyplomy ukończenia studiów. W uroczystości, którą 2 lipca 2023 r. w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, przygotowali sami absolwenci, uczestniczył rektor UZ – prof. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. Collegium Medicum – prof. Maciej Zabel, władze dziekańskie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ, przedstawiciele władz województwa, wykładowcy, rodzina, przyjaciele i zaproszeni goście. Padło wiele słów podziękowań i gratulacji, nie zabrakło też wzruszeń. 

Marszałek Elżbieta Anna Polak była inicjatorką powstania kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od początku samorząd województwa mocno wspiera jego funkcjonowanie poprzez dofinansowanie budowy infrastruktury, a także finansowanie kadry. Ufundowane zostały także stypendia dla przyszłych lekarzy, którzy swoją przyszłość zwiążą z jednostkami ochrony zdrowia w regionie lubuskim.

 To już trzeci rok i 89 młodych lekarzy – naszych! Gdy przed 8 laty wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim podejmowaliśmy tą trudną decyzję, niektórzy mówili – szaloną, niewielu wierzyło w jej powodzenie…  Dzisiaj już to wiemy, że nie tylko było warto, ale przede wszystkim pokazaliśmy światu, że kształcimy lekarzy najlepiej w Polsce! Dwukrotnie absolwenci zielonogórskiej medycyny zdali egzamin państwowy najlepiej w Polsce. Dziś słowo „Gratuluję!” wydaje mi się zbyt skromne, by wyrazić dumę i uznanie dla osiągnięć naszych studentów kierunku lekarskiego. Jestem szczęśliwa, że na swój sposób byłam świadkiem Waszego wchodzenia w świat wielkiej medycyny – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Samorząd województwa podejmuje szereg działań, które mają poprawić jakość opieki zdrowotnej w Lubuskiem: – Bardzo mocno inwestujemy w poprawę warunków hospitalizacji – nie tylko infrastrukturalnych, ale również w sprzęt specjalistyczny. To też wiąże się z rezydenturą: lekarze będą chcieli robić u nas specjalizację, jeżeli będą odpowiednie warunki – podkreśla marszałek. 

W ciągu wielu lat funkcjonowania kierunku lekarskiego, samorząd województwa aktywnie wspierał jego działalność zarówno w zakresie funkcjonowania, jak i niezbędnych inwestycji. Mowa o dziesiątkach milionów złotych. W tej kwocie zawiera się m.in. modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej, czy też dostosowanie infrastruktury gorzowskiego szpitala do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych. Pieniądze pochodziły z wielu źródeł, w tym ze środków unijnych i budżetu samorządu województwa.

Ponadto samorząd finansuje stypendia dla pielęgniarek, położnych i lekarzy, jak również dodatki dla medyków, którzy wybiorą specjalizację w zakresie psychiatrii i dla absolwentów psychologii, którzy zdecydowali się wybrać specjalizację w zakresie psychologii klinicznej.

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/20821/ksztalcimy-lekarzy-najlepiej-w-polsce-mamy-89-nowych-medykow

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego