Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Motocykle marki Ducati - UOKiK - Lubuszanin

Motocykle marki Ducati – UOKiK

Przedsiębiorca Liberty Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Ducati, wyprodukowanych we Włoszech, przewody doprowadzający i odprowadzający olej do i z chłodnicy oleju mogą ocierać się o siebie, co może doprowadzić do ich uszkodzenia i wycieku oleju pod ciśnieniem na zewnątrz pojazdu i zanieczyszczenia pojazdu/środowiska.

Przedsiębiorca Liberty Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Ducati, modele:

  • Hypermotard 939, roczniki modelowe 2016-2018,
  • Hypermotard 939SP, roczniki modelowe 2016-2018,
  • Hyperstrada 939, roczniki modelowe 2016-2017,

wyprodukowanych we Włoszech, przewody doprowadzający i odprowadzający olej do i z chłodnicy oleju mogą ocierać się o siebie, co może doprowadzić do ich uszkodzenia i wycieku oleju pod ciśnieniem na zewnątrz pojazdu i zanieczyszczenia pojazdu/środowiska.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 10 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele pojazdów zostaną poinformowani o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanego serwisu w celu instalacji specjalnego separatora pomiędzy przewodami olejowymi.

Informacji związanych z kampanią udziela Liberty Corporation Sp. z o.o. (adres: ul. Kineskopowa 1, budynek G, lokal 202, 05-500 Piaseczno, dane kontaktowe autoryzowanych punktów sprzedaży dostępne są pod adresem: www.ducati.com).

UOKiK nie jest właściwy do informowania konsumentów odnośnie szczegółów akcji ogłaszanych
i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).

UOKIK
UOKIK