Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Samochody marki KIA Sorento - UOKiK - Lubuszanin

Samochody marki KIA Sorento – UOKiK

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Sorento (kod modelowy UM), z automatyczną skrzynią biegów, wyprodukowanych w Korei Południowej pomiędzy kwietniem a lipcem 2015 r., dźwignia zmiany biegów może zostać przesunięta z położenia postojowego do dowolnego położenia bez naciśnięcia przez kierowcę pedału hamulca, niezależnie od tego, czy zapłon jest włączony, czy wyłączony. W takim przypadku hamulec postojowy nie zostanie włączony i pojazd może zacząć się toczyć.

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Sorento (kod modelowy UM), z automatyczną skrzynią biegów, wyprodukowanych w Korei Południowej pomiędzy kwietniem a lipcem 2015 r., dźwignia zmiany biegów może zostać przesunięta z położenia postojowego do dowolnego położenia bez naciśnięcia przez kierowcę pedału hamulca, niezależnie od tego, czy zapłon jest włączony, czy wyłączony. W takim przypadku hamulec postojowy nie zostanie włączony i pojazd może zacząć się toczyć.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 216 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu kontroli układu sterowania i, w razie wykrycia usterki, wymiany odpowiednich części systemu blokady dźwigni sterowania automatyczną skrzynią biegów.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).

UOKIK
UOKIK