Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Organizacja dojazdu do cmentarza - UM Gorzów Wielkopolski - Lubuszanin

Organizacja dojazdu do cmentarza – UM Gorzów Wielkopolski

Zmiany w oznakowaniu ulic wprowadzane będą sukcesywnie już od 28 października (piątek) i obowiązywać będą do 2 listopada (środa). Dotyczyć będą organizacji ruchu kołowego przy bramach cmentarza komunalnego, wzdłuż ulicy Żwirowej, Kosynierów Gdyńskich oraz na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Gdyńskich – Roosevelta – Żwirowej.

Organizacja ruchu w okresie przedświątecznym i 1 listopada została zaprojektowana tak, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu w rejonie cmentarza, usprawnić funkcjonowanie komunikacji publicznej oraz poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Zmiany przy bramie B

Od 28.10. (piątek) – 02.11 (środa) w związku ze zwiększoną częstotliwością kursowania autobusów zmianie ulegnie organizacja ruchu przy pętli autobusowej przy bramie „B”. Pierwszy segment parkingu, z którego korzystają autobusy, udostępniony będzie tylko dla autobusów MZK. Ponadto na wyjeździe z parkingu i pętli wprowadzone zostanie oznakowanie nadające pierwszeństwo przejazdu dla autobusów wyjeżdżających z pętli.

Ulica Żwirowa

Wjazd w ulicę Żwirową od skrzyżowania z ulicą Kosynierów Gdyńskich i Roosevelta zostanie zamknięty dla ruchu kołowego:

  • w dniu 01.11 (wtorek) – w godz. 700 – 2000
  • dodatkowo w zależności od natężenia ruchu i zajętości parkingów przy ul. Żwirowej, zamknięcia wjazdu można spodziewać się w dniach od 29.10 (sobota) do 31.10 (poniedziałek) – o zamknięciu ulicy będzie decydować Policja

W tym samym okresie przewiduje się zamknięcie wyjazdu z ul. Błotnej w ul. Żwirową. Natomiast w dniach 29.10 – 01.11 zostanie zamknięty wyjazd z ul. Owocowej, Zagłoby i Świerkowej w ul. Żwirową (nie dotyczy mieszkańców osiedla). Ograniczenie wjazdu nie będzie dotyczyć pojazdów uprzywilejowanych, autobusów MZK oraz taksówek (tylko poj. osobowe) dowożących osoby niepełnosprawne ruchowo. O ruchu pozostałych pojazdów decydować będą funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji – Wydział Ruchu Drogowego w zależności od natężenia ruchu na ul. Żwirowej i sytuacji w rejonie parkingów.  

W celu zapewnienia płynności ruchu w ciągu ulicy Żwirowej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania. Pod znakami umieszczone zostaną tabliczki T-24 i pozostawione pojazdy będą usuwane na koszt ich właściciela.

Przez cały okres dojazd do Cmentarza Komunalnego możliwy będzie drogą powiatową 1409F od strony Chwalęcic (ul. Lipowa w Chwalęcicach).

Skrzyżowanie ulic Kosynierów Gdyńskich – Roosevelta – Żwirowej

W momencie zamknięcia wjazdu w ul. Żwirową na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Gdyńskich – Roosevelta – Słowiańska – Żwirowej nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego. Na skrzyżowaniu ustawione zostaną odpowiednie znaki nakazu wskazujące możliwe kierunku ruchu. W okresie największego natężenia ruchu na skrzyżowaniu wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna, a ruchem pojazdów kierować będą funkcjonariusze Policji.

Ulica Kosynierów Gdyńskich 

1.    W dniach 29.10 – 1.11.2021 r. funkcjonować będzie przystanek autobusowy na prawym pasie ul. Kosynierów Gdyńskich bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Słowiańską. Pojazdy jadące w kierunku centrum będą miały możliwość wyminięcia autobusów stojących na przystanku lewym pasem ruchu.

2.    Funkcjonariusze Policji decydować będą również o ograniczeniach w ruchu kołowym na ul. Kosynierów Gdyńskich na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z Mickiewicza i Roosevelta, priorytet mają autobusy oraz osoby niepełnosprawne.

3.    Dodatkowo w przypadku problemów komunikacyjnych na ul. Kosynierów Gdyńskich Policja wyłączy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Kosynierów Gdyńskich – Matejki oraz Kosynierów Gdyńskich – Mickiewicza – Mościckiego.

Parkowanie w dniach 29.10. (piątek) – 01.11. (poniedziałek)

Na czas ograniczenia dojazdu do Cmentarza Komunalnego dla mieszkańców udostępnione zostaną dodatkowe miejsca do parkowania:

  • Na prawym pasie ruchu ul. Słowiańskiej (jezdnia północna) na odcinku od drugiego wyjazdu ze „Słowianki‘’ do ronda Słowiańskiego w dniach 29.10. (sobota) od godz. 10.00 – 01.11. (poniedziałek);
  • Na parkingu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Kosynierów Gdyńskich w dniach: 28.10. (piątek po południu) – 30.10 (niedziela), 31.10. (poniedziałek po południu) i 01.11. (wtorek)
  • Na parking przy Markecie „Products” przy ul. Żwirowej – parking ogólnodostępny;
  • Na jezdni przy lewej krawędzi jednokierunkowego odcinka ul. Słowiańskiej;
  • Parking organizowany przed 2019 w Parku Słowiańskim tzw. „placu cyrkowym” nie będzie dostępny do parkowania pojazdów.

 Dostępne będą również istniejące parkingi przy cmentarzu, które funkcjonować będą w następujący sposób:

1.    Parking przy bramie „A” przeznaczony będzie w dniach 29.10 (sobota) – 02.11. (środa) dla osób niepełnosprawnych, a część południowa parkingu wyznaczona zostanie dla postoju taksówek.

2.    Parking przy bramie „B” dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców z wyłączeniem ostatniego segmentu, przeznaczonego pod handel i pierwszego wydzielonego dla MZK.

Ulica Słowiańska

Utrudnienia na ul. Słowiańskiej w dniach 29.10 (sobota) – 01.11 (poniedziałek) związane będą ze zwężeniem jezdni przeznaczonej dla ruchu kołowego. W wymienionym okresie na prawym pasie ruchu ul. Słowiańskiej zorganizowany zostanie pas do postoju.

Rafał Krajczyński
Miejski inżynier ruchu

Fot. Bartłomiej Nowosielski
Grafika: UM

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/organizacja-ruchu-na-ulicach-dojazdowych-do-cmentarza-komunalnego.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski