Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
- Policja Zielona Góra - Lubuszanin

– Policja Zielona Góra

Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 30.07.2023

Handel ludźmi jest zbrodnią. To przestępstwo przeciwko wolności i życiu. To proceder, który uderza w godność, psychikę oraz prawa człowieka. 30 lipca w Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi warto przypomnieć, jak nie stać się ofiarą tego przestępstwa. 

Handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa. Oznacza werbowanie, transportowanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób , z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy, wykorzystania słabości, wręczenie lub przyjęcie płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inna osobą, w celu wykorzystania.

Ponieważ każdy może stać się ofiarą handlu ludźmi, interesując się ofertami pracy, zwłaszcza za granicą, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które zminimalizują ryzyko stania się ofiarą tego przestępstwa: 

 • upewnij się, że wybrany pracodawca istnieje (poprosić o adres, numer telefonu);
 • sprawdź, czy pośrednik działa legalnie; 
 • uzyskaj informację, na jaką pomoc można liczyć ze strony pośrednika w razie niedotrzymania warunków umowy o pracę;
 • poproś o przygotowanie umowy o pracę w języku polskim i przed jej podpisaniem, przeczytaj dokument uważnie. W razie niejasności, zawsze poproś o wyjaśnienie; 
 • sprawdź ważność swojego paszportu; 
 • zabierz wszelkie potrzebne pozwolenia oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
 • ubezpiecz się, jeżeli nie gwarantuje tego pracodawca (w takiej sytuacji sprawdź przepisy prawa pracy pod kątem obowiązków pracodawcy);
 • poproś pośrednika o pokwitowanie w przypadku przekazania pieniędzy np. na bilet; 
 • wykonaj kserokopie dokumentów – paszportu, dowodu osobistego, pozwolenia, umowy o pracę, wizy (jeżeli w danym kraju jest wymagana) – i pozostaw je osobom bliskim; 
 • zostaw najbliższym adres i numer telefonu pracodawcy; 
 • ustal z bliskimi częstotliwość kontaktów oraz hasło, które posłuży w sytuacji zagrożenia oraz braku możliwości swobodnej rozmowy;
 • przed wyjazdem zapoznaj się z adresami i numerami telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego planowany jest wyjazd. 

W przypadku podejrzenia, że mogłeś stać się ofiarą przestępstwa handlu ludźmi skontaktuj się z odpowiednimi instytucjami, takimi jak lokalne organy ścigania, organizacje społeczne lub linie wsparcia dla ofiar pracy przymusowej, które będą w stanie udzielić Ci pomocy i wsparcia w trudnej sytuacji.

Warto zwrócić się do ekspertów Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Uzyskasz tam informacje, konsultacje prawne i wsparcie w kontaktach z właściwymi instytucjami. Po pomoc do pracowników Centrum można zwrócić się telefonicznie bądź mailowo: tel. +48 22 628 01 20, email: kcik@strada.org.pl.

O pomoc możesz zwrócić się również do Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – La Strada. Po pomoc do pracowników fundacji można zwrócić się telefonicznie bądź mailowo: tel. +48 22 628 99 99, email: strada@strada.org.pl. Poradnik i wiele cennych wskazówek związanych m.in. z bezpiecznym wyjazdem za granicę, znaleźć można m.in. na rządowym Portalu o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi.

Przydatne linki: 

Film Spot filmowy

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.

Pobierz plik Spot filmowy (format mp4 – rozmiar 34.58 MB)

Komenda Miejskiej Policji w Zielonej Górze: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/234111,Swiatowy-Dzien-Walki-z-Handlem-Ludzmi.html

Policja Zielona Góra
Policja Zielona Góra