STOP PRZEMOCY WOBEC SENIORÓW – Policja Zielona Góra

STOP PRZEMOCY WOBEC SENIORÓW

Data publikacji 04.11.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w ramach „Zielonogórskich Dialogów Profilaktycznych”, prowadzi w listopadzie 2022 roku lokalną kampanię edukacyjno-informacyjną „Stop przemocy wobec seniorów” która ma na celu zwrócenie uwagi naszego społeczeństwa na problem krzywdzenia seniorów. Patronatem honorowym kampanię objął także młodszy inspektor Maciej Sipek – Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze.

W ramach kampanii zaplanowano m.in, emisję spotu w radio INDEX, prezentację spotu video w autobusach MZK, kolejny odcinek vloga pt. „Rozmowy na kanapie o profilaktyce”, ulotki edukacyjne umieszczone w tzw. stojakach profilaktycznych, znajdujących się w siedzibach wielu instytucji miejskich (m.in. w wydziałach Urzędu Miasta, MOPS, Centrum Biznesu, Bibliotece im. Norwida, Urzędzie Pracy), plakaty informujące o kampanii w wiatach przystankowych MZK. Plakaty i ulotki zostaną również przekazane do zielonogórskich parafii. Patronat honorowy nad kampanią objęli: Prezydent Miasta Zielona Góra, Biskup Ordynariusz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze.

Komenda Miejskiej Policji w Zielonej Górze: https://zielona-gora.policja.gov.pl/go2/serwis-informacyjny/aktualnosci/43430,STOP-PRZEMOCY-WOBEC-SENIOROW.html

Policja Zielona Góra
Policja Zielona Góra