Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Wiszące fotele marki Gardener's Eden - UOKiK - Lubuszanin

Wiszące fotele marki Gardener's Eden – UOKiK

Przedsiębiorca TJX Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że wiszące fotele marki Gardener's Eden (w kolorze niebieskim), dostępne w sprzedaży w sklepach TK Maxx od marca do czerwca 2022 r., kod produktu podany na paragonie: 035896, mogą przewrócić się lub odłączyć od podstawy podczas użytkowania, co może przyczynić się do upadku, a w rezultacie urazu. 

Przedsiębiorca TJX Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że wiszące fotele marki Gardener's Eden (w kolorze niebieskim), dostępne w sprzedaży w sklepach TK Maxx od marca do czerwca 2022 r., kod produktu podany na paragonie: 035896, mogą przewrócić się lub odłączyć od podstawy podczas użytkowania, co może przyczynić się do upadku, a w rezultacie urazu. Problem ten nie dotyczy innych modeli wiszących foteli.

Sprzedaż ww. wyrobów została wstrzymana, ponadto informacja dla klientów o konieczności zaprzestania jego używania i możliwości zwrotu w dowolnym sklepie TK Maxx została umieszczona na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.tkmaxx.pl/ oraz w sklepach stacjonarnych.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela TJX Poland Sp. z o.o.
(adres: ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa, tel.: 22 551 07 27, e-mail: customerservice@tjxeurope.com).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów
w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta,
o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r., poz. 222).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł.  

UOKIK
UOKIK