Próbowali ukrywać się przed policjantami – Policja Zielona Góra

Próbowali ukrywać się przed policjantami

Zielonogórscy policjanci tylko wczoraj zatrzymali 7 poszukiwanych, a od początku roku już 151 takich osób, odnotowali także 78 zaginięć. Ponadto odnaleźli 131 osób – dzieci i młodzieży – po zgłoszeniach o ich samowolnym oddaleniu się oraz 600 osób do ustalenia miejsca pobytu do różnych spraw prowadzonych przez prokuratury i sądy, w tym także spraw z nakazem doprowadzenia zatrzymanych.

 

Zatrzymywaniem osób poszukiwanych w swojej codziennej służbie zajmują się policjanci wszystkich pionów: prewencji, ruchu drogowego, ale rolę wiodącą odgrywają policjanci z Wydziału Kryminalnego wchodzący w skład Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób komendy miejskiej w Zielonej Górze, którzy rocznie prowadzą nawet kilkaset takich spraw. Zatrzymywanie osób poszukiwanych jest jednym z najbardziej pracochłonnych zadań Policji.

W ciągu roku kryminalni poszukują zwykle nawet kilkuset osób zaginionych, natomiast zdecydowaną większość spraw poszukiwawczych stanowią sytuacje, gdy osoby są poszukiwane na zlecenie sądów i prokuratur do prowadzonych postępowań lub do odbycia kary pozbawienia wolności. Każdego roku w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze wszczynanych jest ponad 1000 spraw poszukiwawczych. Do tego należy dodać także sprawy prowadzone od lat, chociażby w stosunku do osób ukrywających się na przykład granicą.

Informacje o osobach poszukiwanych przekazywane są wszystkim policjantom, którzy mają obowiązek podczas policyjnych czynności podejmowanych wobec każdej osoby sprawdzać czy nie jest to osoba poszukiwana. Często podczas legitymowania lub kontroli drogowej okazuje się, że dana osoba figuruje w policyjnych systemach informatycznych właśnie jako osoba poszukiwana. Jednak najwięcej pracy w poszukiwania wkładają policjantki i policjanci z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego zielonogórskiej komendy. To często żmudna i drobiazgowa wykorzystująca wszelkie dostępne źródła informacji o poszukiwanej osobie. Często to również wyjazdy w inne części Polski, współpraca z jednostkami policji z innych powiatów i województw, z policją niemiecką oraz innymi służbami krajowymi, a także służbami  innych państw.

Tylko w miniony poniedziałek zielonogórscy policjanci zatrzymali aż 7 poszukiwanych osób, w tym pięć, które były poszukiwane do odbycia kary aresztu za różnego rodzaju przestępstwa. Od początku roku przez zielonogórscy funkcjonariusze zatrzymali już 151 osób. Dzięki tym zatrzymaniom, będzie można zakończyć lub kontynuować bez przeszkód sprawy zawieszone od miesięcy, a czasami nawet od lat.

Inną grupę poszukiwanych stanowią osoby zaginione. To jedno z ważnych zadań policjantów, w przypadku zaginięcia dziecka wręcz najważniejsze – wtedy ogłaszany jest alarm dla jednostki Policji i wszyscy policjanci mają obowiązek stawić się w służbie do działań. Również w takich przypadkach wykorzystywane są wszelkie możliwe źródła informacji o osobie zaginionej, także wsparcie nowoczesnych technologii oraz psów tropiących. Zielonogórska komenda często współpracuje przy zaginięciach z Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej z Jarogniewic. Każdego roku kilkadziesiąt takich alarmów wszczynanych jest także po zaginięciach osób, które cierpią na zaburzenia pamięci czy osób, które w akcie desperacji mogą podjąć próbę samobójczą.   

Jak często podkreślają policjanci – działania, w których trzeba ratować ludzkie zdrowie lub życie są wyjątkowe i jednocześnie najbardziej satysfakcjonujące w ich służbie. Policjanci w takich sytuacjach czują ogromną presję, ale także radość i zadowolenie, że zdążyli na czas i pomogli potrzebującemu człowiekowi, czasem nawet są to sytuacje, w których ratują komuś życie.

 

Komenda Miejskiej Policji w Zielonej Górze: https://zielona-gora.policja.gov.pl/go2/serwis-informacyjny/aktualnosci/43544,Probowali-ukrywac-sie-przed-policjantami.html

Policja Zielona Góra
Policja Zielona Góra