Zabezpieczyliśmy prześwity na kolejnych obiektach mostowych – GDDKiA Zielona Góra

Zabezpieczyliśmy prześwity na kolejnych obiektach mostowych

29.11.2022

Zakończyliśmy kolejny etap zabezpieczania przestrzeni pomiędzy obiektami mostowymi w ciągu drogi S3. Siatki zabezpieczające zostały zamontowane na szesnastu obiektach. Koszt realizacji to ponad 1,1 mln zł. Pozostałe w przyszłym roku.


Siatka zamontowana pomiędzy dwom obiektami mostowymi (każdy dla jednej jezdni) na moście na Warcie. Widoczne łuki mostu i ruch samochodowy na jezdniach.

W ubiegłym roku zabezpieczenia wykonane zostały na sześciu największych obiektach mostowych w ciągu drogi S3, m.in. na dwóch estakadach koło Świebodzina i Międzyrzecza. W bieżącym roku zleciliśmy wykonanie na kolejnych szesnastu, w tym na moście na Warcie w Gorzowie Wlkp. Ostatnim etapem będzie montaż siatek na pozostałych ponad dwudziestu najmniejszych konstrukcjach, który planujemy zrealizować w przyszłym roku.

Etap, który zrealizowaliśmy w br., polegał na zabezpieczeniu przestrzeni pomiędzy obiektami mostowymi w ciągu S3 na szesnastu wskazanych obiektach. Koszt realizacji to ponad 1,1 mln zł. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy w sierpniu br., a czas na realizację zadania wynosił trzy miesiące. Wykonawca miał do zrealizowania projekt oraz wykonanie prac związanych z montażem zabezpieczenia prześwitów międzyobiektowych przed możliwością wtargnięcia osób niepożądanych.

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie wolnych przestrzeni, jakie powstają pomiędzy odrębnymi konstrukcjami (obiektami mostowymi), przenoszącymi każdą z obu jezdni niezależnie, a tym samym ochrona uczestników ruchu drogowego przed śmiercią w wyniku upadku z wysokości.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/zabezpieczylismy-przeswity-na-kolejnych-obiektach-mostowych

GDDKiA Lubuskie
GDDKiA Lubuskie