Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Motocykle marki Indian FTR - UOKiK - Lubuszanin

Motocykle marki Indian FTR – UOKiK

Przedsiębiorca V Cruiser sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Indian FTR – wszystkie modele z roku modelowego 2019-2020 i 2022, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych i Polsce, może wystąpić usterka w złączu płynu chłodzącego, co może spowodować utratę płynu chłodzącego podczas pracy. W takim przypadku płyn chłodzący może mieć kontakt z motocyklistą, stwarzając zagrożenie obrażeniami i/lub chłodziwo może wejść w kontakt z tylną oponą, stwarzając zagrożenie kolizją.

Przedsiębiorca V Cruiser sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Indian FTR – wszystkie modele z roku modelowego 2019-2020 i 2022, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych i Polsce, może wystąpić usterka w złączu płynu chłodzącego, co może spowodować utratę płynu chłodzącego podczas pracy. W takim przypadku płyn chłodzący może mieć kontakt z motocyklistą, stwarzając zagrożenie obrażeniami i/lub chłodziwo może wejść w kontakt z tylną oponą, stwarzając zagrożenie kolizją.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 88 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia stosownej naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela V Cruiser sp. z o.o. (adres: ul. Bułgarska 65a, 60-320 Poznań; tel.: 510 080 050).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).

UOKIK
UOKIK