Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Tańsza energia dla podmiotów wrażliwych – złóż oświadczenie! - UM Zielona Góra - Lubuszanin

Tańsza energia dla podmiotów wrażliwych – złóż oświadczenie! – UM Zielona Góra


Autor: fot. Igor Skrzyczewski UM Zielona Góra

Tańsza energia dla podmiotów wrażliwych – złóż oświadczenie!

Rząd wprowadził maksymalną cenę energii dla odbiorców wrażliwych m.in. samorządów. To 785 zł za MWh (plus VAT). Aby zapłacić mniej, trzeba jednak złożyć specjalne oświadczenie u swojego dostawcy enregii elektrycznej. 

 
 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. poz. 2243), podmioty uprawnione mają obowiązek do dnia 30 listopada 2022 r. złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz.U. poz. 2299).
 
Podmiotami uprawnionymi są w szczególności: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, podmioty systemu oświaty, ochotnicze straże pożarne, placówki pomocy społecznej, przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi albo średnimi przedsiębiorstwami. Więcej podmiotów uprawnionych zostało wymienionych w ww. ustawie.

« powrót

Źródło: http://www.zielona-gora.pl/PL/971/8493/Tansza_energia_dla_podmiotow_wrazliwych_____zloz_oswiadczenie/

Urząd Miasta Zielona Góra
Urząd Miasta Zielona Góra