Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Konwent Marszałków Województw RP obradował w Lublinie - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Konwent Marszałków Województw RP obradował w Lublinie – Lubuski Urząd Marszałkowski

Drugie i ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałków RP pod przewodnictwem Województwa Lubelskiego odbyło się w czwartek. W obradach w trybie online uczestniczył lubuski wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Obrady odbyły się w czwartek, 8 grudnia 2022 r. w Lublinie w budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Poświęcone były m.in. kwestiom rozwoju rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego oraz polityki społecznej i współpracy ROPS-ów.

Rozwój rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe

Podczas pierwszego modułu poruszono temat rozwoju polskiego rolnictwa oraz problemy i zadania związane z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego zarówno w skali kraju, jak również w Europie. Kilka zjawisk przyczyniło się bezpośrednio do obaw o tę strefę, m.in. pandemia COVID-19 oraz rosyjska agresja na Ukrainie, ale także zmiany klimatu oraz cyklicznie pojawiające się choroby zakaźne zwierząt gospodarskich. – Trzeba zaznaczyć, że obszary wiejskie stanowią dominujący element struktury przestrzennej Polski – obejmują one ponad 29 mln ha, co stanowi blisko 93% powierzchni kraju. Polska polityka rolna spowodowała, że w miarę suchą stopą przeszliśmy pandemię. Mamy wizję i perspektywy, aby polskie rolnictwo było silnym elementem polskiej i krajowej gospodarki – mówił marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk mówił o perspektywie rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście aktualnych uwarunkowań. – Polska stoi przed problemem skutecznej pomocy dla Ukrainy w transporcie zbóż. Również wielkim wyzwaniem jest stabilizacja wielu innych rynków i zapewnienie dochodu dla rolników, m.in. zmagamy się dalej z afrykańskim pomorem świń. Rolnictwo to bardzo istotna część gospodarki. Szanse, przed którymi stoi rolnictwo powinny być odpowiednio wykorzystane. Chcemy wspierać rolnictwo zrównoważone, istotne jest wspieranie gospodarstw rodzinnych oraz tych, które zajmują się produkcją roślinną i zwierzęcą – mówił minister Henryk Kowalczyk.

Joanna Gierulska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawiła politykę wsparcia obszarów wiejskich w perspektywie 2021-2027. – Na bezpieczeństwo żywnościowe składają się różne elementy. Musimy mieć stabilną produkcję, dobre przetwórstwo, odpowiednią dystrybucję, a na końcu mamy też konsumenta, który coraz częściej oczekuje produktów o odpowiednich etykietach – podkreślała.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przybliżył długoterminową wizję rozwoju europejskiego rolnictwa.

Drugi panel dotyczył bezpieczeństwa energetycznego. Mówiono o roli regionów w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego z uwzględnieniem aspektów kompetencyjnych. Poruszono również kwestię finansowania zadań związanych z promocją i wsparciem realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz innych programów transformacji energetycznej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Kolejne obrady Konwentu w Wielkopolsce

Na zakończenie obrad Województwo Wielkopolskie przejęło od Lubelszczyzny półroczne przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP. W pierwszym półroczu 2023 r. w Wielkopolsce odbędą się dwa konwentowe posiedzenia, w marcu i czerwcu. Dotychczas region gościł przedstawicieli wszystkich samorządowych województw w latach 2006 – 2007 oraz w 2015 roku.

Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej to organ opiniodawczo-doradczy Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych. Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych. Spotkania tak reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych stanowią szansę na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.

Do zadań Konwentu należy także inspirowanie społeczności regionalnych, organizacji pozarządowych i pożytku publicznego do podejmowania wspólnych, obywatelskich inicjatyw, mających wpływ na rozwój województw.

Więcej informacji oraz stanowiska na stronie: 

https://konwent.lubelskie.pl/informacje-prasowe-ii-posiedzenie

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19688/marszalkowskie-rp–o-sprawach-waznych-dla-regionow

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego