Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Komisja Europejska zatwierdziła miliony euro dla Lubuskiego! - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Komisja Europejska zatwierdziła miliony euro dla Lubuskiego! – Lubuski Urząd Marszałkowski

Negocjacje z Komisją Europejską programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

Fot: Paweł Wańczko/Lubuskie.pl
W środę, 7 grudnia 2022 r., Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. – To wielki dzień dla regionu lubuskiego – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Decyzja Komisji Europejskiej o przyjęciu programu otwiera już bezpośrednio drogę do prac nad jego uszczegółowieniem oraz ogłoszeniem pierwszych konkursów. Przyjęty program to wynik kilkumiesięcznych negocjacji samorządu województwa z Komisją Europejską oraz stroną rządową. Dzięki staraniom Zarządu Województwa Lubuskiego kwota programu została zwiększona i ostatecznie wynosi niemal 915 mln euro (pierwotnie kwota dla lubuskiego wynosiła 735 mln euro).

Przed nami dobra perspektywa

– W historii lubuskiego samorządu to największa alokacja: 915 mln euro! Walczyliśmy do końca o sprawiedliwy algorytm i udało się. Mamy to! Długo trwały również negocjacje z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisją Europejską w zakresie uzgodnienia priorytetów, działań i podziału konkretnych środków na ich realizacje – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem było uwzględnienie w zakresie interwencji w możliwie największym stopniu specyfiki regionu oraz potrzeb jego mieszkańców. – Przed nami dobra perspektywa, ponieważ będziemy mogli wspierać inteligentny rozwój regionu poprzez finansowanie projektów innowacyjnych oraz zieloną gospodarkę. Termomodernizacja, alternatywne źródła energii, wymiana kopciuchów, ale również cyfryzacja i projekty w zakresie  wykorzystanie inteligentnego wsparcia narzędziami informatycznymi. Gwarantujemy rozwój parków naukowo-technologicznych, budowę Lubuskiej Sieci Innowacyjnych Startupów, Inkubatora  dla młodych, Lubuskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Centrum Wolontariatu. Program jest dla przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, szpitali i szkół, domów opieki społecznej…  – wylicza lubuska marszałek. – Lista beneficjentów jest długa, powstaną nowe drogi i obwodnice, poprawimy dostępność do wczesnej diagnostyki i będziemy finansować promocję zdrowego stylu życia. Wybraliśmy przecież wspólnie nasze inteligentne specjalizacje. To zdrowie i jakość życia, zielona gospodarka oraz innowacyjny przemysł!

– Dziękuję całemu zespołowi pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarządowi Województwa za wspólny wysiłek. Naprawdę się cieszę, ten dzień będzie zapamiętany! – dodaje Elżbieta Anna Polak.

Te pieniądze są dzisiaj bardzo potrzebne

– Przyjęcie programu na lata 2021-2027 jest z pewnością powodem do radości, stanowi ono podsumowanie długiej i ciężkiej pracy, którą wykonywał duży zespół pracowników. Składa się na nią szereg spotkań, analiz dokumentów i różnego rodzaju wyliczeń – tłumaczy Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa odpowiedzialny za wdrażanie unijnych środków w regionie. – O pełnej satysfakcji będę mógł jednak powiedzieć dopiero w momencie, kiedy pierwsze unijne euro trafią do samorządów czy przedsiębiorców. Wiem doskonale, że beneficjenci bardzo tego oczekują. Te pieniądze są im i gospodarce dzisiaj bardzo potrzebne. Szczególnie wobec ciągłej bierności rządu w sięgnięciu po środki z KPO.  Liczyliśmy przed miesiącami, że na tym etapie, na jakim jesteśmy dzisiaj, będziemy co najmniej rok temu – tłumaczył Marcin Jabłoński.

Miliony euro na wzrost społeczny i gospodarczy województwa

Nowy program stanowi przede wszystkim odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionu. Fundusze europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy województwa PREZENTACJA W ZAŁĄCZNIKU

Wśród priorytetowych kierunków wsparcia znalazły się:

  1. gospodarka i cyfryzacja,
  2. energia,
  3. środowisko i klimat,
  4. transport,
  5. edukacja,
  6. rynek pracy,
  7. włączenie społeczne,
  8. zdrowie,
  9. kultura i turystyka
  10. obszary miejskie.

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19683/komisja-europejska-zatwierdzila-miliony-euro-dla-lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego