Mamy kolejne „Lubuskie Talenty”. Zdolni Lubuszanie odebrali stypendia – Lubuski Urząd Marszałkowski

Stypendyści programu Lubuskie Talenty 2022

Fot: Marek Pych
W poniedziałek Sala Kolumnowa wypełniła się po brzegi. Gościliśmy stypendystów „Lubuskich Talentów”, ich rodziców i nauczycieli. – To są najlepiej wydane pieniądze – mówił wicemarszałek Łukasz Porycki.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom projektu Lubuskie Talenty – Program Stypendialny, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  

Lubuskie Talenty – to najbardziej prestiżowy program stypendialny w historii województwa

Lubuskie Talenty to największy program stypendialny w Polsce. Stypendia przyznawane są od 2019 r. Z roku na rok ich liczba rośnie. W poniedziałek 5 grudnia wyróżnienia odebrało 222 uczniów. We wtorek 6 grudnia w Gorzowie Wlkp. nagrodzimy kolejne 130 osób. 

Wicemarszałek Łukasz Porycki pogratulował zdolnym uczniom. – Cieszę się, że dołączyliście do szanownego grona ambasadorów Lubuskich Talentów. Zdobycie stypendium to wielkie wydarzenie, to wielka nagroda za waszą ciężką pracę. Cieszę się, że mimo przeciwności: pandemii, zdalnej nauki, wasze wyniki są świetne. W tym roku podnieśliśmy średnią. Mimo tego wniosków było więcej, niż się spodziewaliśmy. Bardzo dużo osób osiągnęło taką sumę liczbę punktów, tj. 40. Dlatego zarząd województwa podjął decyzję o zwiększeniu środków samorządowych i zarazem środków europejskich, po to, by wszyscy uczniowie, którzy otrzymali wymaganą liczbę punktów, dostali to stypendium. To są najlepiej wydane środki – mówił wicemarszałek.

Stypendyści szkół podstawowych otrzymają comiesięcznie 600 zł, dla uczniów lubuskich liceów ogólnokształcących przewidziano 800 zł. Katalog wydatków jest w tym roku rozszerzony – można wykupić kursy językowe, kupić nowy sprzęt komputerowy czy hulajnogę elektryczną, by móc dojeżdżać do szkoły „zielonym” środkiem transportu.

Wicemarszałek zaapelował: zostańcie w województwie lubuskim! Kształćcie się w naszym regionie, bo samorząd województwa przyznaje stypendia także dla zdolnych studentów, m.in. są to  stypendia dla lekarzy i pielęgniarek. Pomyślcie o Lubuskiem, bo jesteście nam potrzebni, aby nasze województwo się rozwijało – mówił Ł. Porycki.

Ze względu na tak dużą liczbę stypendystów, uroczystości związane z wręczeniem stypendiów rozłożono na trzy dni. Dwie kolejne uroczystości odbędą się:

  • 6 grudnia br. – WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. – „Lubuskie Talenty”
  • 7 grudnia br. – Filharmonia Zielonogórska – „Lubuscy Zawodowcy”

Zdobywajcie świat, ale pamiętajcie – Lubuskie to wasz dom

Uczniom pogratulowała radna województwa Anna Chinalska, która w piątek 2 grudnia została Damą Orderu Uśmiechu. – To jest najpiękniejszy i najcenniejszy order, bo to order od dzieci. Wy nas zastąpicie na arenie życia. To są stypendia, które pozwolą wam rozwijać zainteresowania. Jesteście naszą dumą! Świat stoi przed Wami otworem. Życzę Wam, abyście zdobywali ten świat, ale pamiętali, że Lubuskie to Wasz dom – mówiła radna. Młodzieży pogratulowali także radna Beata Kulczycka i radny Zbigniew Kołodziej,  

W uroczystości wzięli udział: dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Mirosław Glaz oraz dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Joanna Ejsmont.

Stypendia motywują i pozwalają uwierzyć w siebie

Głównym celem projektu Lubuskie Talenty jest podwyższenie potencjału edukacyjnego uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z terenu województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów: matematyczno-przyrodniczych, informatycznych oraz języków obcych.

Otrzymana pomoc pozwoli stypendystom na rozwój pasji i zainteresowań, na pogłębienie ich wiedzy, opłacenie dodatkowych zajęć i korepetycji, często również na doskonalenie znajomości języków obcych. Stypendyści mają również możliwość doposażenia miejsca domowej nauki, zakupu sprzętu komputerowego oraz niezbędnych materiałów potrzebnych do nauki. Wsparcie stypendialne przyczynia się do podniesienia kompetencji kluczowych oraz możliwość indywidualnego rozwoju umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W czasie pobierania stypendium uczniowie podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela lub pedagoga zatrudnionego w szkole. Celem opieki jest aktywna współpraca i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Stypendyści zgodnie przyznają, że znalezienie się w gronie Lubuskich Talentów jest dla nich ogromnym wyróżnieniem. Mają poczucie, że dobre wyniki w nauce zostały pozytywnie docenione i mogą im pomóc w dalszym rozwoju. Dodają, że dzięki termu wsparciu mogą realizować marzenia, choćby przez wyjazdy na zagraniczne obozy językowe oraz zakup sprzętu, który pozwala zgłębić wiedzę.    

Kryteria przyznawania stypendiów

Kryteria obowiązkowe

  • uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego na terenie województwa lubuskiego;
  • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku średniej ocen z trzech przedmiotów kierunkowych co najmniej 5,67
  • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki średniej co najmniej 5,50
  • niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium naukowego Marszałka Województwa Lubuskiego

Kryteria dodatkowe

  • udział w konkursach lub olimpiadach
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • status rodziny wielodzietnej

Stypendium może zostać przyznane jedynie osobie, która spełniła wszystkie kryteria obowiązkowe.

Listy rankingowe dostępne tutaj

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19673/jestescie-nasza-duma-swiat-stoi-przed-wami-otworem

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego