Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
O wspólnych projektach na V Zgromadzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Geopark Łuk Mużakowa” - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

O wspólnych projektach na V Zgromadzeniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Geopark Łuk Mużakowa” – Lubuski Urząd Marszałkowski

Fot: Lubuskie.pl
W pracach nad raportem z działalności EUWT bierze udział Tadeusz Jędrzejczak – członek zarządu województwa lubuskiego i zarazem przewodniczący Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z o.o. „Geopark Łuk Mużakowa”.

W niemieckim Hornow trwa V Zgromadzenia EUWT  z o.o. Geopark Łuk Mużakowa. Jego członkowie pracują wspólnie nad Raportem z działalności EUWT. Zajmują się organizacją biura, pracą sieciową w Polsce parków UNESCO, informacją i planowaniem wspólnych projektów (między innymi w ramach Interreg).

Przyjmowane są uchwały finansowe. Omawiana jest kontynuacja finansowania EUWT przez kraje związkowe Brandenburgia i Saksonia. Strona niemiecka prezentuje również plany dotyczące rewitalizacji Domu Kawalera w Bad Muskau.

Województwo lubuskie reprezentują: Tadeusz Jędrzejczak – członek zarządu województwa Lubuskiego i zarazem przewodniczący Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Geopark Łuk Mużakowa” oraz Radosław Brodzik – dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Tadeusz Jędrzejczak pierwszym przewodniczącym

W styczniu 2022 r. członek zarządu województwa lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak został wybrany na pierwszego Przewodniczącego Zgromadzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Geopark Łuk Mużakowa”.

Pierwsze takie ugrupowanie na polsko-niemieckim pograniczu  

O utworzenie EUWT „Geopark Łuk Mużakowa” lubuski samorząd zabiegał sześć lat. To pierwsze tego typu ugrupowanie współpracy terytorialnej na polsko-niemieckim pograniczu.  

  • Jego głównym celem jest koordynacja, ułatwianie i wspieranie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej pomiędzy jego członkami, z korzyścią dla zrównoważonego rozwoju obszaru Geoparku Łuk Mużakowa.
  • EUWT z o.o. Geopark Łuk Mużakowa stawia sobie ponadto za cel przyczynienie się do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej.
  • Polska reprezentacja w Ugrupowaniu to gminy Brody, Łęknica, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary, miasto Żary oraz Województwo Lubuskie.
  • Zadania EUWT to reprezentacja polsko-niemieckiego Geoparku Łuk Mużakowa na zewnątrz, opracowanie planów, koncepcji i strategii w zakresie edukacji geologicznej i ogólnej edukacji ekologicznej, w szczególności dzieci i młodzieży, oraz w zakresie infrastruktury geoturystycznej, wspieranie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Geoparku Łuk Mużakowa, realizacja działań z zakresu public relations, edukacji, a także projektów polsko-niemieckich z tych zakresów, samodzielnie lub we współpracy z podmiotami trzecimi, a także współpraca przy opracowywaniu dokumentacji geologicznej i historycznej na rzecz zrównoważonego rozwoju Geoparku, współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa geologicznego i kulturalnego, ochrony krajobrazu i przyrody ożywionej, pozyskiwanie środków finansowych. 

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19732/euwt-geopark-luk-muzakowa-podsumowanie-i-plany

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego