Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Komitety rewitalizacji zapraszają - UM Gorzów Wielkopolski - Lubuszanin

Komitety rewitalizacji zapraszają – UM Gorzów Wielkopolski

Już tylko do środy (24 listopada) potrwa nabór dodatkowy dla chętnych do pracy w Komitetach Rewitalizacji. 

Zgodnie z zasadami wyznaczania składu oraz zasadami działania Komitetów Rewitalizacji, jeżeli w pierwszym naborze, w danej kategorii nie zgłosi się żaden kandydat na członka komitetu lub liczba wyłonionych członków komitetów jest mniejsza niż 6 w Komitecie Rewitalizacji Centrum oraz 5 w Komitetach Rewitalizacji Zawarcie i Osiedle Słoneczne ogłasza się nabór dodatkowy. W związku z tym, że w naborze ogłoszonym 9 września 2021 r. liczba wyłonionych członków jest mniejsza niż wymagana, Miasto ogłosiło nabór dodatkowy.

Nabór trwa od 10 do 24 listopada 2021 r.  Ogłoszenie o naborze, formularz zgłoszeniowy, wzory list poparcia oraz wymagane oświadczenia są dostępne tutaj oraz w siedzibie Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5 w Gorzowie Wlkp.

Informacji o naborze udziela Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, przy ul. Sikorskiego 5, w Gorzowie Wlkp.  pod nr tel. 95 73 55 685, e-mail: bsr@um.gorzow.pl.

 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Gorzowa. Mówiąc krótko i w dużym uproszczeniu: Komitet jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją. W jego skład wejdą: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele władzy publicznej realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa oraz przedstawiciele Urzędu Miasta bądź miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich (czyli interesariusze procesu rewitalizacji).

Więcej informacji tutaj.

Buro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Grafika: UM

Źródło: https://um.gorzow.pl/aktualnosci/komitety-rewitalizacji-zapraszaja.html

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski