Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Lubuska Rada Kół Gospodyń Wiejskich podsumowuje rok i planuje działania na 2023 r. - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Lubuska Rada Kół Gospodyń Wiejskich podsumowuje rok i planuje działania na 2023 r. – Lubuski Urząd Marszałkowski

To był pracowity rok dla Lubuskiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich, ale panie już mają plany na 2023 r. 16 grudnia 2022 r. podczas spotkania wicemarszałka Stanisława Tomczyszyna z przedstawicielkami Rady omówiono zrealizowane zadania publiczne z przeznaczonej dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Przedstawiono także projekty do realizacji w ramach planowanych środków w budżecie województwa dla organizacji pozarządowych w 2023 r. Członkinie Rady przekazały podziękowania dla marszałek województwa i całego zarządu województwa za wsparcie działalności KGW w mijającym roku.

W spotkaniu uczestniczyły: Anna Chinalska – radna województwa, Jolanta Starzewska – Przewodnicząca Lubuskiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz członkinie rady.

Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonują w prawie każdym sołectwie. To dzięki ich działalności kolejne pokolenia Lubuszan poznają tradycje. Bo koła to choćby działania edukacyjne, kulturalne (zespoły folklorystyczne czy chóry), organizowanie wydarzeń i uroczystości, na których można posmakować niezwykłych kulinariów.

Dlaczego powstała Rada?

W 2018 r. weszła w życie ustawa dotyczącą funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich. Sprawiła ona, że Koła musiały się przeorganizować i dostosować do nowej rzeczywistości. Lubuska Rada Kół Gospodyń Wiejskich jest ciałem doradczym zarządu województwa i jej celem jest wsparcie KGW. Do jej zadań należy opiniowanie ważnych inicjatyw wspierających rozwój obszarów wiejskich, konsultowanie aktualnych priorytetów rozwoju obszarów wiejskich, ustalanie zasad i realizacji programów, konkursów i szkoleń, inicjatywy wspierające promowanie dorobku KGW oraz reprezentowanie interesów środowisk kobiet wiejskich.   

100 tys. zł wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich  

W tym roku Zarząd województwa przekazał 100 tys. zł dla Rady na granty. Program wsparcia opiera się na dwóch priorytetach – edukacji i zachowaniu dziedzictwa kulturowego. Skąd wzięły się priorytety? Podczas spotkań z przedstawicielami kół, festynów i pikników zgłaszano potrzebę wsparcia i nowych pomysłów. Złożono 39 ofert, wiele z nich posiadało błędy formalne. Dotacje otrzymało 20 kół – 9 wpisało się w oba obszary: edukacja/dziedzictwo, 5 – edukacji, 6 – zachowania dziedzictwa kulturowego. Dzięki temu podniesiono kompetencje i umiejętności członkiń/ów KGW poprzez warsztaty i szkolenia: florystyczne, artystyczne, kulinarne, pisania projektów, krawieckie, taneczne i.in. Odbyły się szkolenie i warsztaty dla społeczności lokalnej w każdym wieku np. pierwsza pomoc przedmedyczna, kiszonkarskie czy pszczelarskie. Przypomniano także potrawy regionalne i potrawy kuchni tradycyjnej opartej na produktach z pola, łąki i lasu. Odtwarzano dawne uroczystości i zwyczaje, tradycji charakterystycznych dla terenów wiejskich m.in. wieńcowiny, warsztaty słowiańskie, spotkania historyczne.         

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19738/czlonkinie-rady-kol-gospodyn-wiejski-z-wizyta-w-urzedzie—

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego