Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Grudniowa sesja Sejmiku: budżet województwa na 2023 r. oraz Wieloletna Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2023-2041 - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Grudniowa sesja Sejmiku: budżet województwa na 2023 r. oraz Wieloletna Prognoza Finansowa Województwa Lubuskiego na lata 2023-2041 – Lubuski Urząd Marszałkowski

19 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej UMWL odbędzie się XLIX zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. W programie punkt w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2023 r.

W przerwie sesji o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie opłatkowe z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XLIX zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2022 – 30.09.2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2023 rok: odczytanie projektu uchwały budżetowej, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, przedstawienie stanowisk klubów radnych, odczytanie opinii komisji stałych Sejmiku Województwa Lubuskiego przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji, przedstawienie stanowiska Zarządu Województwa Lubuskiego do opinii komisji stałych, przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Województwa Lubuskiego do projektu uchwały, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Województwa Lubuskiego, głosowanie uchwały budżetowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2023-2041.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu realizacji zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego w latach 2023-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w wojewódzkich autobusowych przewozach pasażerskich.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu, położonego w Międzyrzeczu przy ul. Leśnej, działki nr 667/49 i nr 667/58, stanowiących własność Województwa Lubuskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2022 rok.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2022-2039.
 17. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2023 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2023 rok.
 20. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie obrad XLIX sesji Sejmiku.

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19727/w-poniedzialek-sesja-sejmiku-wojewodztwa-lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego