Otwarcie ofert na rozbudowę DK22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową Kołczyn – Sulęcin – GDDKiA Lubuskie

Poznaliśmy oferty na rozbudowę drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Kołczyn – Sulęcin. Udział w przetargu wzięło 5 wykonawców.

Ofertę z najniższą ceną 5 951 023,54 zł brutto, złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „Kontrakt” Sp. z o.o. Budżet zamawiającego dla tego zadania wynosi 7 811 806,84 zł brutto. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłyną odwołania,  to zostanie zawarta umowa.

Oferty są obecnie analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszego wariantu oprócz kryterium cenowego, brane pod uwagę będą także warunki dotyczące gwarancji jakości i rękojmi wykonania oraz doświadczenie kierownika budowy.

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1278F, poza terenem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Kołczyn i Maszków. Na drodze krajowej 22 wykonane zostaną dodatkowe pasy ruchów dla pojazdów skręcających w lewo z drogi z pierwszeństwem przejazdu oddzielone od przeciwnych kierunków jazdy wyspą dzielącą. Na przecięciu drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową wykonane zostanie skrzyżowanie skanalizowanego z wyspą dzielącą z kostki kamiennej, na obu wlotach drogi podporządkowanej. Na drodze powiatowej nr 1278F rozbudowane zostaną dwa odcinki: północny z kierunku Kołczyn o długości 138 m i południowy z kierunku Sulęcin o długości 149 m. Wykonawca będzie miał również za zadanie m.in wykonać roboty ziemne, rozebrać starą oraz wykonać nową nawierzchnię dróg. W zakres prac obejmuje także budowę oświetlenia drogowego, budowę urządzeń melioracyjnych, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Przebudowane zostaną także sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej.

Informacja drogowa

Przypominamy, że informacje na temat aktualnej sytuacji na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA dostępne są na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl, w zakładkach „Serwis dla kierowców” oraz „Mapa kamer monitorujących”. Można także skorzystać z ogólnodostępnego numeru informacji drogowej GDDKiA 19 111, gdzie na bieżąco pełniący dyżur przekażą informację o utrudnieniach i warunkach ruchu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/otwarcie-ofert-na-rozbudowe-dk22-na-skrzyzowaniu-z-droga-powiatowa-kolczyn–sulecin

Obrazek domyślny
GDDKiA Lubuskie