Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Nowy program INTERREG. Brandenburgia i Polska gotowe do dalszej współpracy - Lubuski Urząd Marszałkowski - Lubuszanin

Nowy program INTERREG. Brandenburgia i Polska gotowe do dalszej współpracy – Lubuski Urząd Marszałkowski

Podczas inauguracji nowego Programu INTERREG Brandenburgia-Polska na lata 2021-2027 głos zabierze Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego

Fot: Paweł Wańczko/Lubuskie.pl
Rozpoczyna się nowy okres finansowania Programu Współpracy INTERREG Brandenburgia-Polska. W środę, 11 stycznia 2023 r. w Słubicach odbędzie się jego uroczysta inauguracja.

W trakcie środowego wydarzenia przybliżone zostaną ramy finansowe programu na lata 2021-2027. Głos zabierze m.in. Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego, Jean-Pierre Halkin, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Jobst-Hinrich Ubbelohde, sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska, zastępca dyrektora w Departamencie Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Szczegóły programu INTERREG przedstawią Katrin Müller-Wartig, dyrektor Instytucji Zarządzającej i Izabela Glišić, kierownik Wspólnego Sekretariatu. O działalności Regionalnego Punktu Kontaktowego opowiedzą jego pracownicy – Justyna Ślaska i Aneta Ciesielska.

W planie spotkania jest też zwiedzanie wystawy prezentującej projekty zrealizowane w poprzedniej perspektywie Programu Współpracy.

Inauguracja nowego Programu INTERREG Brandenburgia-Polska odbędzie się w budynku Collegium Polonicum w Słubicach, w środę 11 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00.

O Programie INTERREG 2021-2027

Program Współpracy INTERREG VI A 2021-2027 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 29 listopada 2022 roku. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia pierwszych naborów projektów. Program obejmuje swoim zasięgiem całe województwo lubuskie (w tym podregion gorzowski i zielonogórski), a po niemieckiej stronie – powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree oraz Spree-Neiße, a także miasta na prawach powiatów: Frankfurt nad Odrą i Cottbus w kraju związkowym Brandenburgia. Pula środków finansowych do wykorzystania wynosi 88,3 mln euro.

Wybrane osie priorytetowe Programu

Priorytet 1: Innowacyjne pogranicze – transfer wiedzy i technologii na rzecz innowacyjnych rozwiązań

  • Cel szczegółowy 1.1: Rozwijanie i zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii   

Priorytet 2: Odporne i zrównoważone pogranicze – zmiany klimatu i różnorodność biologiczna

  • Cel szczegółowy 2.4: Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku klęsk żywiołowych, odporności, z uwzględnieniem podejść opartych na ekosystemach
  • Cel szczegółowy 2.7: Sprzyjanie ochronie i zachowaniu bioróżnorodności i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz zmniejszanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 3: Atrakcyjne pogranicze – edukacja, kultura i turystyka

  • Cel szczegółowy 4.2: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie 
  • Cel szczegółowy 4.6: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 4: Pogranicze dialogu – współpraca mieszkańców i instytucji

  • Cel szczegółowy INTERREG 6.1: Zwiększenie zdolności instytucjonalnej organów publicznych, zwłaszcza tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron
  • Cel szczegółowy INTERREG 6.3: Budowanie wzajemnego zaufania, zwłaszcza poprzez zachęcanie do działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

Powiązane wiadomości

Źródło: https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/19813/brandenburgia-i-polska-gotowe-do-dalszej-wspolpracy

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego