Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Imagick.php on line 220

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 6214 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/vendor/rosell-dk/webp-convert/src/Convert/Converters/Gd.php on line 428

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 122 bytes written, possibly out of free disk space in /home/platne/serwer116927/public_html/lubuszanin.org.pl/wp-content/plugins/wp-optimize/includes/class-wp-optimize-htaccess.php on line 136
Urząd Marszałkowski - Lubuszanin Województwa Lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Opiniowanie projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – Lubuski Urząd Marszałkowski

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do udziału w opiniowaniu Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 (SzOP FEWL 21-27). Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 jest dokumentem zawierającym informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania, uszczegóławia zapisy…

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej – „Upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży. Udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.” – Lubuski Urząd Marszałkowski

I. Informacje ogólne:   1.  W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 01 czerwca 2023 roku uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2023 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze…

Szukasz praktycznego kierunku studiów? Wybierz inżynierię lotniczą na Uniwersytecie Zielonogórskim! – Lubuski Urząd Marszałkowski

Fot: Zdzisław Haczek Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął rekrutację na studia na rok akademicki 2023 Wśród aż 9 nowych kierunków kształcenia pojawiła się m.in. inżynieria lotnicza. Inżynieria lotnicza na zielonogórskiej uczelni jest kierunkiem praktycznym – obejmuje m.in. laboratoria, warsztaty i projekty. Praktyki…

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Chemik Sport Akademia Gorzów Wlkp.” w Gorzowie Wlkp. – Lubuski Urząd Marszałkowski

Uczniowski Klub Sportowy „Chemik Sport Akademia Gorzów Wlkp.”, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ofertę w trybie pozakonkursowym na zadanie pn. Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie…

Szukamy ekspertów – Lubuski Urząd Marszałkowski

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza nabór kandydatów ubiegających się o wpis do wykazu ekspertów dokonujących wyboru strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność  w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Termin składania wniosków: od…

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2023 r. na działanie związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – Lubuski Urząd Marszałkowski

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego na działanie związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, ogłoszony zgodnie z uchwałą nr 328/4540/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2023 roku, nabór ofert trwał…

Dotacje na modernizację dróg, zakup sadzonek miododajnych oraz sprzętu do pomiaru gruntów – Lubuski Urząd Marszałkowski

Fot: Marek Pych Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał umowy na przekazanie dotacji ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Gminy Dobiegniew, Zwierzyn, Strzelce Krajeński, oraz powiaty: strzelecko-drezdenecki, wschowski, krośnieński i świebodziński otrzymały dotacje na modernizację dróg…

Gospodarka odpadami, termomodernizacje, tereny inwestycyjne – na to są dodatkowe środki dla samorządów – Lubuski Urząd Marszałkowski

Fot: Marek Pych W powiecie sulęcińskim, słubickim i gorzowskim oraz gminie Międzyrzecz realizowane są inwestycje w ekologię i przedsiębiorczość. Samorząd województwa przekazał dodatkowe środki na te cele. Dotacje zostaną przeznaczone na działania polegające na termomodernizacji budynków, rozbudowie oraz budowie Punktów…